துறவிகள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளின் கருத்துக்களை அரசாங்கம் கேட்க வேண்டும்

அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர

கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையம் தொடர்பாக தற்போதைய அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு கொண்டுவருவதில் முன்னிலை வகித்த துறவிகள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் சிவில் சமூக அமைப்புகளின் கருத்துக்களை அரசாங்கம் கேட்க வேண்டும் என்று வலஸ்முல்லாவில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், “இது தொடர்பாக ஒரு முடிவை எடுக்க ஸ்ரீ.ல.சு.க. அடுத்த வாரம் கூடும். பின்னர் கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு முனையம் குறித்து கட்சி தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்கும்என்றார்.