அம்பாடை மாவட்ட நல்லிணக்க மன்றத்தின் செயற்குழு அமர்வு

(சர்ஜுன் லாபீர்)

அம்பாடை மாவட்ட நல்லிணக்க மன்றத்தின் செயற்குழு அமர்வு அம்பாறை ரன்வீம ஹோட்டல்களில்  வியாழக்கிழமை இடம்பெற்றது.

சமாதானமும் சமுகபணியும்(PCA) அனுசரணையுடன் இயங்கிவரும் அம்பாறை மாவட்ட நல்லிணக்க மன்றத்தின் இணைப்பாளர் எஸ்.எல். அப்துல் அஸீஸ் இன் ஒருங்கிணைப்பில், சமாதானமும் சமுகம் பணியும்(PCA) இணைப் பாளர் ரீ. ராஜேந்திரன் இன் தலைமையில் இடம்பெற்ற இவ் அமர்வில் விஷேட பிரமுகர்களாக அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் வீ. ஜெகதீசன், சமாதானமும் சமுகம் பணியும் (PCA) தேசிய பணிப்பாளர் ரீ. தயாபரன், மாவட்ட அரச சார்பற்ற அமைப்புக்களின் இணைப்பாளர் இர்பான் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

சமாதானமும் சமுகபணியும் (PCA) நிகழ்ச்சி திட்ட உத்தியோகத்தர்கள், பிரதேச மட்ட நல்லிணக்க மன்ற க்களின் இணைப்பாளர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர்.