அபயம் அமைப்பினரால் கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு

அபயம் அமைப்பின் நிதி உதவியில் கட்டுமுறிவுக்குளம் பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் 100மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் அண்மையில் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. இதனை பாடசாலை பழைய மாணவர்கள், பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். இதனை அபயம் அமைப்பின் இளைஞர் அணியினர் வழங்கி வைத்தனர்.