அரசாங்கம் மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை .அமைச்சர் டக்ளஸ்

தற்போதைய அரசாங்கம் மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை ஒழிக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா கூறுகிறார்.

அரசியலமைப்பின் 13 வது திருத்தம் மாகாண சபைக்கு அதிக அதிகாரத்தை அளித்துள்ளது

மாகாண சபைகளை ஒழிப்பதற்காக இந்த அரசு செயல்படுவதாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைகள் பொய்யானவை

முழுமையான அதிகாரப் பகிர்வு மூலம் மட்டுமே தமிழ் மக்களின் நம்பிக்கையை நிறைவேற்ற முடியும்ர்.

பல்வேறு அரசாங்கக் கட்சிகளின் உறுப்பினர்களிடையே வேறுபாடுகள் இருப்பதாகவும், சிலர் அதிகாரப் பகிர்வை எதிர்ப்பதாகவும் அவர்  தெரிவித்தார்..