மடு வலயத்தில் 5ம் ஆண்டு புலமைப்பரிசுக்கு உரித்தான மாணவர்களுக்கு கௌரவிப்பு

வாஸ் கூஞ்ஞ)

அண்மையில் வெளியான ஐந்தாம் ஆண்டு புலமைப் பரிசுப் பரீட்சையில் மன்னார் மாவட்டத்தில் மடு கல்வி வலயத்தில் சித்திப்பெற்ற மாணவர்களும் இவர்களை கற்பித்த ஆசிரியர்களையும் கௌரவப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

செவ்வாய் கிழமை (22.12.2020) மடு கல்வி வலயத்தின் பணிமனையில் நடைபெற்ற இவ் நிகழ்வானது மடு வலயக் கல்வி அலுவலக கல்வி மேம்பாட்டிற்கான அலுவலகம் மற்றும் குனரத்தினம் பவுன்டேசன் ஆகியற்றின் அனுசரனையுடன் மடு வலயக்கல்வி பணிப்பாளர் எஸ்.சத்தியபாலன் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

மடு வலயத்தில் புலமைப்பரிசுப் பரீட்சையில் சித்திப்பெற்ற 23 மாணவர்கைளையும் இவர்களின் கல்விக்கு துணைபுரிந்த ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களும் இவ் நிகழ்வில் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

கோவிட் 19 இன் காரணமாக மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமையில் பாடசாலை அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள், திணைக்கள அதிகாரிகள் மற்றும் கௌரவிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோர் மட்டுமே இவ் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.