சிறைச்சாலை கொவிட் தொற்று 1091 ஆக உயர்வு.

3D illustration design digital representation in red and white background

இன்றைய தகவலின்படி சிறைச்சாலைகளுடன் தொடர்புடைய கோவிட்19 ஆல் பாதிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் கைதிகளின் எண்ணிக்கை 1091 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

வெலிகடை சிறைச்சாலையில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பதிவாகியுள்ளனர், இது 386 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கிடையில், 58 சிறை அதிகாரிகள் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர், அவர்களில் 8 பேர் பெண் அதிகாரிகள்