விமானப்படையின் புதிய தளபதி ஜனாதிபதியை சந்தித்தார்.

விமானப்படையின் புதிய தளபதி ஏர் மார்ஷல் சுதர்ஷன பதிராண இன்று (04) காலை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி கோதபய ராஜபக்ஷவை சந்தித்தார்.

இலங்கை விமானப்படையின் 18 வது தளபதியாக சுதர்ஷன பதிரான நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விமானப்படையின் புதிய தளபதி கடந்த யுத்தகாலத்தில்  போர் விமானங்களை பறப்பதன் மூலம் வலிமையைக் காட்டிய ஒரு அதிகாரி என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

பதவியேற்ற பின்னர், விமானப்படை தளபதி பாரம்பரியமாக ஜனாதிபதியை சந்தித்து நினைவு பரிசுகளை பரிமாறிக்கொண்டார்.

விமானப்படையின் புதிய தளபதி ஏர் மார்ஷல் சுதர்ஷன பதிரான நேற்று (03) விமானப்படை தலைமையகத்தில் கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டார்.