இரட்டைப்பிரஜாவுரிமை தொடர்பாக ஜனாதிபதி சாதகமான பதில்.

இன்று இரவு (21) நடைபெற்ற ஜனாதிபதி கோதபய ராஜபக்ஷவுக்கும் அரசாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் இடையிலான  கலந்துரையாடல் சில உடன்பாடுகளுடன் முடிவடைந்துள்ளதென தெரிவிக்கப்படுகின்றது..

அமைச்சர்கள் வாசுதேவ நானாயக்காரா, விமல் வீரவன்சா, உதய கம்மன்பிலா மற்றும் அரசாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான விஜயதாச ராஜபக்ஷ, அசங்கா நவரத்ன, வீரசுமன வீரசிங்க மற்றும் டிரான் அலெஸ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

தற்போது நெருக்கடியில் இருக்கும் இரட்டை குடியுரிமை குறித்த பிரிவு தொடர்பாக குழுவிற்கு இடையே நீண்டகால கருத்துப் பரிமாற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக ஜனாதிபதி சாதகமான பதிலை அளித்துள்ளார் என்று அறியப்படுகிறது.