இரட்டைக்குடியுரிமைக்கு எதிர்ப்பு 15அரச எம்பிக்களும் கையெழுத்து.

20 வது திருத்தத்தில் உள்ள இரட்டை குடியுரிமைக்கு எதிராக பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷவிடம் ஒப்படைக்கும் கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

உள்ளக தகவல்களின்படி, 15 க்கும் மேற்பட்ட அரசு எம்.பி.க்கள் இரட்டை குடியுரிமைக்கு எதிரான கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.