‘அழிவுகரமான இருபது’ என்ற வாசகத்துடன் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

இன்று (21 ஆம் தேதி) பாராளுமன்றத்தில் அரசியலமைப்பின் 20 ஆவது திருத்தம் குறித்த விவாதம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் உறுப்பினர்கள் ‘அழிவுகரமான இருபது’ என்ற சபைக்குள்