20வது திருத்தம் முன்னெடுக்கப்படக்கூடாது.கத்தோலிக்க ஆயர்கள்.

0
159

கத்தோலிக்க ஆயர்களின் மாநாடு 20 ஆவது திருத்தத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்றும் புதிய அரசியலமைப்பைத் தயாரிப்பதற்கு இந்த நேரத்தில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளது.

கத்தோலிக்க ஆயர்களின் மாநாட்டுஅறிக்கையில் , 20 வது திருத்தம் பாராளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் மக்களின் இறையாண்மையை எப்போதும் பாதுகாத்து விரிவாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

கட்டுப்பாடு மற்றும் சமநிலை இல்லாமல் ஒருவரைச் சுற்றி அதிகாரம் குவிப்பது ஒரு ஜனநாயக நாட்டிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று மாநாட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை மக்களின் உண்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை என்பதை கத்தோலிக்க ஆயர்களின் மாநாடு வலியுறுத்துகிறது.

ஆயர்கள் மாநாடு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், முழு நாடாளுமன்றமும் ஒரு அரசியலமைப்பு அமைப்பாக கூட்டப்பட்டு புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதற்கு பங்களிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.