பாராளுமன்ற ஊழியரின் குடும்ப உறுப்பினருக்கும் கொரனா.

பத்தரமுல்லவில் உள்ள பெலவட்டாவில் உள்ள நாடாளுமன்ற ஊழியர் பிரிவு உறுப்பினரின் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவர் கோவிட் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சபாநாயகர் மஹிந்தா யாபா அபேவர்தன தெரிவித்தார்.
அதன்படி,  ஊழியர் பிரிவில் உள்ளவர்கள் அனைவரும்  பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக  தெரிவிக்கப்படுகின்றது.