முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய முன்றலிலும் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம்

முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய முன்றலிலும் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம் இடம்பெற்று வருகிறது.இப்போராட்டத்தில் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருமதி சாந்தி உட்பட பலதமிழ்தேசிய பற்றாளர்களும் கலந்துகொண்டனர்.