19 வது திருத்தத்தை ரத்து செய்வதற்கு அமைச்சரவை அங்கிகாரம்.

0
98

19 வது திருத்தத்தை ரத்து செய்வதற்கும், அரசியலமைப்பின் 20 வது திருத்தத்தை உருவாக்குவதற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்று அமைச்சர் கெஹெலியா ரம்புக்வெல்லா  தெரிவித்தார்.