ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டதையடுத்து மட்டக்களப்பு இயல்புவாழ்க்கை வழமைக்குத்திரும்பியிருந்தது

இன்று( 18)காலை 5 மணிக்கு  ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டதை யடுத்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அரசாங்கத்தின் எதி ர்பார்புக்கமையஇயல்புவாழ்க்கை வழமைக்குத் திரும்பியிருந்தது வழமைபோல வர்த்தக நிலையங்கள் மதுபானசாலைகள் மரக்கறி,மீன்வியாபார நிலையங்கள்  யாவும்திறக்கப்பட்டு வர்த்தக நடவடிக்கையில் ஈடுபாடு காட்டியிருந்தன.

இதேபோல் மாவட்ட செயலகம் ,பிரதேசசெயலகங்கள்மற்றும் அரச திணைக்களங்களின் அலுவலகங்களும் திறக்கப்பட்டு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அலுவலர்களின்  வருகையில் மக்கள்பணிகள் அரசின் சுகாதார சட்டதிட்டங்களை பேணி  சமூக இடைவெளிகளில் மக்களும் உத்தியோகத்தர்களும்  செயல்பட்டு  பணிகள்  இடம்பெற்றன,இன்று வழமைக்கு மாறாக 5 0 வீதத்துக்கு மேற்பட்ட அரசசேவையாளர்கள்இன்று கடமைக்கு வருகை தந்திருந்தனர்.