Tag: ரோஹித்த போகொல்லாகம

கிழக்கினை மகிழ்ச்சியானதும், மேம்பட்டதுமானதொரு மாகாணமாக உருவாக்க பாடுபடுவோம்.

மட்டக்களப்புக்கு விஜயம் செய்த கிழக்கு மாகாணத்திற்கு புதிய ஆளுனராகப்பதவியேற்றுள்ள ரோஹித்த போகொல்லாகம மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட ஆயர் கலாநிதி யோசப் பொன்னையாவை ஆயரில்லத்தில் சந்தித்துக் கலந்துரையாடினார்.. இன்றைய தினம் பகல் நடைபெற்ற இச்...