நேர்காணல்

அரசியல் மாற்றம் சிறுபான்மை, சர்வதேசத்தை ஏமாற்றும் மற்றுமொரு அரசியல் நாடகமா – கலாநிதி எம்.பி.ரவிச்சந்திரா.

தற்போதைய அரசியல் மாற்றம் சிறுபான்மையினரையும் சர்வதேசத்தினையும் ஏமாற்றும் மற்றுமொரு அரசியல் நாடகமா என்ற சந்தேகம் இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையைப் பார்க்கின்ற போது எண்ணத் தோன்றுகிறது என விரிவுரையாளரும் கல்வியியலாளருமான கலாநிதி எம்.பி.ரவிச்சந்திரா கேள்வியெழுப்புகிறார். இலங்கையின்...