Tag: Battle of the Golds”

கிழக்கின் 25வது பொன்னணிகளின் சமரில் திருக்கோணமலை ஸ்ரீ இ.கி.ச கோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரி அணி வெற்றிவாகைசூடியது.

பொன்ஆனந்தம் திருகோணமலை ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி மற்றும் மட்டக்கள் சிவானந்தா வித்தியாலயம் என்பவனற்றுக்கு இடையே நடத்தப்பட்ட 25வது தங்கத்திற்கான சமர் Battle of the Golds”இம்முறை திருகோணமலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகாலை 9.40 மணியளவில் ஆரம்பமாகி...

ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி எதிர் சிவானந்தா வித்தியாலயம் Battle of the Golds”

(பொன்ஆனந்தம்) ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி எதிர் சிவானந்தா வித்தியாலயம் திருகோணமலை ஸ்ரீ கோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி மட்டக்கள் சிவானந்தா வித்தியாலயம் என்பவனற்றுக்கு இடையே நடத்தப்படும் 25வது தங்கத்திற்கான சமர்  “Battle of the Golds”இம்முறை...