Tag: மட்டக்களப்பு சிவில் பிரஜைகள்

மட்டக்களப்பில் சிங்கள கற்கை நெறியாளர்களுக்கு சான்றிதழ்

மட்டக்களப்பு சிவில் பிரஜைகள் அமைப்பினால் நடாத்தப்பட்ட ஆறு மாத சிங்கள கற்கை நெறியினை பூர்த்தி செய்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் மற்றும் கௌரவிப்பு நிகழ்வு நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓட்டமாவடி தேசிய பாடசாலையில் நடைபெற்றது. மட்டக்களப்பு...