Tag: திருமதி.சுதர்சினி ஸ்ரீகாந்

மாணவர்களுக்கு பாலியல் தொடர்பான கல்வியையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்துவதன் மூலம் எயிட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும்.

க. விஜயரெத்தினம்) தொழிநுட்ப யுகத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கும் மாணவர்கள் மத்தியில் பாலியல் தொடர்பான கல்வியையும்,அது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த கட்டமைப்புக்களுடன் எயிட்ஸ்நோயை எம்சமூகத்தில் இருந்து நீக்க முடியுமென மட்டக்களப்பு மாவட்ட மேலதிக...