Tag: தமிழரசுக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே. துரைராஜசிங்கம்.

தமிழர்களை மூலதனமாக கொண்டு செயற்படும் எல்லாக் கட்சிகளையும் எங்களுடன் வந்து சேருங்கள் செயற்படுங்கள் என கேட்கின்றோம்

தமிழர்களை மூலதனமாக கொண்டு செயற்படும் எல்லாக் கட்சிகளையும்  எங்களுடன் வந்து சேருங்கள் செயற்படுங்கள் என கேட்கின்றோம் தமிழ் தேசியகூட்டமைப்புடன் சேர்ந்து செல்ல முடியாதவர்கள் எவ்வாறு தமிழ் மக்களுக்கு தலைமைதாங்க முடியும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளை கண்ணியமாக...