Tag: சிவானந்தா தேசிய பாடசாலை

பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இலவச கொப்பிகள் வழங்கி வைப்பு

மட்டக்களப்பு சிவானந்தா விளையாட்டுக் கழகத்தின் சமூக பணி பிரிவினரினால் ஏற்பாடு செய்திருந்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கான இலவச கொப்பிகள் வழங்கும் நிகழ்வின்  முதல் நாள் நிகழ்வு 08 திகதி உத்தியோகபூர்வமாக சிவானந்தா தேசிய பாடசாலையின்...