Tag: சாலிய பீரிஸ்

காணாமல் போனவர்களுக்கான அலுவலகமானதுசட்டரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பாகும்.இதற்கு சிவில் அமைப்பக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்

பொன்ஆனந்தம் காணாமல் போனவர்களுக்கான அலுவலகமானது மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுபோன்று சட்டரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்பாகும். அதனைபாதுகாத்து பணிகளை முன்னெடுக்க சிவில் சமூகத்தின் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியமாகும்.என காணாமல்போனோருக்கான அலுவலகத்தின் தெளிவுபடுத்தல் கூட்டத்தில் அதன்தலைவர் சாலிய பீரிஸ்தெரிவித்தார். திருகோணமலை இந்துகலாசாரமண்டபத்தில்...