Tag: கோவிந்தராசா கோகிலநாதன்

சுவிஸ்லாந்து நாட்டு ஓட்டப்போட்டிக்கு மட்டக்களப்பு மாணவன் தெரிவு.

கிழக்குப் பல்கலைக்கழக கலை கலாசார பீடத்தின் 3ம் வருட மாணவனாகிய கோவிந்தராசா கோகிலநாதன் எதிர்வரும் 6 ஆம், 7 ஆம் திகதி ஏப்பிரல் மாதம் சுவிஸ்லாந்தில் சென்ட் கலன் நகரில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச...