Tag: ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

மட்டக்களப்பில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சிகட்சிக்குள் பிளவா? இருஅணிகளாக சத்தியப்பிரமாணம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ளூராட்சி சபைத்தேர்தலில் மாவட்டத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் தெரிவான உறுப்பினர்கள் இரு பிரிவுகளாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டுள்ளனர்.கட்சியின் ஆரம்பகால உறுப்பினர்கள் அமைச்சர் சுவாமிநாதன் முன்னிலையிலும்  வேறுசிலஅங்கத்தவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின்...