Tag: எருவில் கண்ணகி விளையாட்டுக்கழகம்

எருவில் கிராமத்தில் சித்திரை புத்தாண்டு கலை, கலாசார விழா

சித்திரை புத்தாண்டு கலை, கலாசார விழா சித்திரை குதூகல நிகழ்வானது நேற்று (22) எருவில் கண்ணகி விளையாட்டுக்கழகம், இளைஞர் கழகம், உதயநிலா கலைக்கழகம் ஆகிய மூன்று கழகங்களும் இணைந்து எருவில் கண்ணகி வித்தியாலய...