Tag: உன்னிச்சை

உன்னிச்சை விவசாயிகளுக்கும், நீர்ப்பாசன அதிகாரிகளுக்குமிடையில் இணக்கப்பாட்டினை ஏற்படுத்தும் கலந்துரையாடல்…

உன்னிச்சை நீர்ப்பாசனத் திட்ட நீர்ப்பாசனத் திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கும், பிரதேச விவசாயிகளுக்கும் இடையில் இணக்கப்பாட்டினைத் ஏற்படுத்தும் வகையிலான கலந்துரையாடல் நிகழ்வு இன்றைய தினம் வியாழக்கிழமை பகல் உன்னிச்சை நீர்ப்பாசனத் திட்ட பொறியியலாளர் எஸ்.ஜெயன் பார்த்தசாரதி...