Tag: இராஜாங்க அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லாஹ்

புதிய அரசியலமைப்பில் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு உள்ளிட்ட முஸ்லிம்களுக்கு பாதிப்பான விடயங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளன.

இராஜாங்க அமைச்சர் ஹிஸ்புல்லாஹ்  முஸ்லிம் சமூகத்தின் பாதுகாப்பு, அரசியல் உரிமைகளை வென்றெடுக்கின்ற அரசியல் போராட்டத்தினை முழுத் தேசியத்தையும் மையப்படுத்தி முன்னெடுக்க வேண்டும். அதற்கு தலைமை தாங்குகின்ற மண்ணாக காத்தான்குடி கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் என புனர்வாழ்வு...

கிழக்கிலே முஸ்லிம்களின் ஆட்சி நடைபெறுகின்றது.வட,கிழக்கை மீண்டும் இணைப்பதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் இடமளிக்க மாட்டோம்

வடகிழக்கைப்பிரித்து நாம் சுயமாகவாழ்ந்து வருகின்றோம்.கிழக்கிலே முஸ்லிம்களின் ஆட்சி நடைபெறுகின்றது.வடக்கு,கிழக்கு இணைக்கப்பட வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு போராடி வருகின்றது.பிரிக்கப்பட்ட வட,கிழக்கை மீண்டும் இணைப்பதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் இடமளிக்க மாட்டோம் என்பதை தெளிவாகவும்...