இலங்கையில் தடைகளை விதிக்க வேண்டும் என சர்வதேச சமூகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

0
347

ஜனநாயகம் மதிக்கப்படாவிட்டால் இலங்கையில் தடைகளை விதிக்க வேண்டும் என சர்வதேச சமூகம் அறிவுறுத்தியதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் ராஜித சேனாரட்ன தெரிவித்துள்ளார்.