மட்டக்களப்பு மாவட்டம் : ஏறாவூர் பற்று பிரதேச சபை

0
240

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி         9363 (8)

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள்       9229 (8)

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி               8391 (7)

ஐக்கியதேசிய கட்சி                                   4893 (4)

தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி      1983 (2)
ஐக்கிய சமாதான கூட்டணி              1461 (1)