மட்டக்களப்பு மாவட்டம் : மண்முனைப்பற்று பிரதேசசபை

0
916

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி        5480(6)

ஐக்கியதேசிய கட்சி                    2537 (2)                            
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள்   2511 (2)                                         
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி             2466 (2)

ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 1652(1)                                                       
சுயேட்சைக்குழு   -1     1206 (1)

தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி        837 (1)  

சுயேட்சைக்குழு   -2    645 (1)

நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி  554 (1)