மட்டக்களப்பு மாவட்டம் : கோரளைபற்று வடக்கு பிரதேசசபை

0
664

கோரளைபற்று வடக்கு பிரதேசசபை

 

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி       3514 (5)

தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி          589 (1)                           

ஐக்கியதேசிய கட்சி                   1125 (2)                                 
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள்           3684 (5)                                
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி                2396 (3)                                                     
சுயேட்சைக்குழு      1087 (2)