மட்டக்களப்பு மாவட்டம்: போரதீவு பற்று பிரதேசசபை

0
387

போரதீவு பற்று பிரதேசசபை

 

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி                                     7904           ( 8)

தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி     1608 (1)                                    

ஐக்கியதேசிய கட்சி                                                    3157          ( 3)
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள்                       2584         (2)                         
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி                1717 (1)                                                     
சுயேட்சைக்குழு   – 2           1813 (2)

சுயேட்சைக்குழு   – 1           1391  (1)