அம்பாறை மாவட்டம் – அக்கரைப்பற்று மாநகர சபை

0
165

தேசிய காங்கிரஸ் 11,988 (13)
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 3,329 (4)
ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி 2,711 (3)
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 438 (0)