மட்டக்களப்பு மாவட்டம் : ஏறாவூர் நகர சபை

0
356

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் : ஏறாவூர் நகர சபை

முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு= 4,237 (5)
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 4,024 (4)
இலங்கை சுதந்திரக் கட்சி 2,815 (3)
ஐக்கிய சமாதான கூட்டணி 1,308 (1)
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி 1,105 (2)