அம்பாறை மாவட்டம் – அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சபை

0
459

அம்பாறை மாவட்டம் – அட்டாளைச்சேனை பிரதேச சபை
Ampara District – Addalachchenai Pradeshiya Sabha
Total                                                                                     Votes%                  Members
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி                                            11,361        47.37%     8
தேசிய காங்கிரஸ்                                                      7,453         31.07%     6
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்                 4,384        18.28%     3
இலங்கை பொதுஜன முன்னணி                            779          3.25%    1