மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு (கொக்கட்டிச்சோலை).

0
1215

 

www.supeedsam.com

மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச சபைக்கான தேர்தல் முடிவு (கொக்கட்டிச்சோலை)

கட்சிகள்                                                                     வாக்குகள்          ஆசனங்கள்

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி                                     5304                         6

தமிழர் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணி               2718                          3
ஐக்கியதேசிய கட்சி                                                     2706                          3
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள்                      1218                           2
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி                                           601                          1
சுயேட்சைக்குழு                                                               591                           1