அதிகமாக ஆண்மாணவர்களே வரவு குறைவானவர்களாவும் எழுதவாசிக்க முடியாதவர்களாகவும் இருக்கின்றர்

0
486

(படுவான் பாலகன்) அதிகமாக ஆண்மாணவர்களே வரவு குறைவானவர்களாவும் எழுதவாசிக்க முடியாதவர்களாகவும் இருக்கின்றர். இது எதிர்காலத்தில் சமூகத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என மட்டக்களப்பு மேற்கு வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர் அகிலா கனகசூரியம் தெரிவித்தார்.
சிறுவர்கள், பெண்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பிலான ஒன்றுகூடல் இன்று(18) திங்கட்கிழமை மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேச செயலாளர் தெட்சணகௌரி தினேஸ் தலைமையில், செயலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற போதே இதனைக்குறிப்பிட்டார்.
வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர் மேலும் குறிப்பிடுகையில்,
மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்தில் மாணவர்களின் இடைவிலகல், பாடசாலைக்கு ஒழுங்கான வரவின்மை போன்றன பாரிய பிரச்சினையாக இருக்கின்றன. அதிலும் தரம் 9, 10 ஆகிய வகுப்பினைச் சேர்ந்த மாணவர்களே அதிகம் பாடசாலையினை விட்டு இடைவிலகுகின்றவர்களாக, வரவுக்குறைவானவர்களாக இருக்கின்றனர். மேலும் பெண்மாணவர்களை விட இரண்டு மடங்கான ஆண்மாணவர்கள் வரவு குறைவானவர்களாகவும், எழுதவாசிக்க முடியாதவர்களாகவும் காணப்படுகின்றனர். இச்செயற்பாடானது எதிர்கால சமூகத்திற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையக்கூடும். இவற்றினை தீர்ப்பதற்கு சமூகத்தோடு நெருங்கி வேலைசெய்யவேண்டியுள்ளது என்றார்.