மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ளுராட்சி தேர்தலுக்கான அஞ்சல் வாக்கு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும் இறுதித் தினம்

0
476
எதிர்வரும் உள்ளுராட்சி தேர்தலுக்கா மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரச பாடசாலைகளிலிருந்தும்  அஞ்சல் வாக்கு விண்ணப்பங்களை எற்றுக்கொள்ளும் இறுதித்திகதி இரண்டு பிரிவுகளாக தேர்தல் ஆணையாளரால் அனைத்து பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 
 
எதிர் வரும் 8 ஆம் திகதி அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறைகாலம் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதனால்  அஞ்சல் வாக்கு விண்ணப்பங்களை பூரணப்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமத நிலையினைனக் கருத்திற் கொண்டு குறித்த அறிவித்தலை மட்டக்களப்பு மாவட்ட உதவித் தெரிவத்தாட்சி அலுவலர் விடுத்துள்ளார்
 
இதன்போது முதற்கட்டமாக ஏறாவூர் நகரசபை, ஏறாவூர்பற்று பிரதேச சபை, கோறளைப்பற்று பிரதேச சபை, மண்முனைப்பற்று பிரதேச சபை, ஆகிய நான்கு சபைகளுக்கு அஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்போரின் அஞ்சல் வாக்கு விண்ணப்பங்கள்  2017.12.15 திகதி இறுதி தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
  இரண்டாம் பிரிவாக  எஞ்சிய  சபைகளான மட்டக்களப்பு நகர சபை, காத்தான்குடி நகர சபை, கோறளைப்பற்று வடக்கு பிரதேச சபை, கோறளைப்பற்று மேற்கு பிரதேச சபை, மண்முனை தென் எருவில் பற்று பிரதேச சபை, போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபை, மண்முனை தென் மேற்கு பிரதேச சபை, மண்முனை மேற்கு பிரதேச சபை ஆகிய எட்டு சபைகளுக்கான அஞ்சல் வாக்கு விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக் கொள்ளும் இறுதி தினமாக 2017.12.22 ஆம் திகதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த தினத்திற்குள் அனுப்பிவைக்கப்படவேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
 
 குறித்த தினங்களுக்கு பின்னர் அனுப்பிவைக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் யாவும் நிராகரிக்கப்படும் என அவ்வறிவித்தில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது…