கேப்பாபுலவு காணிகளை விடுவிக்க கோரி ஜனாதிபதிக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் கடிதம்

0
201

சண்முகம் தவசீலன்

 

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கேப்பாபுலவில் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் மக்களது காணி விடுவிப்பு தொடர்பில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் இரா சம்மந்தன் அவர்கள் யனாதிபதிக்கு கடிதமொன்றை அனுப்பியுள்ளார்

தமிழ்ப் பிரஜைகளுக்கு உரித்தான முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் கேப்பாபிலவுக் காணி என்ற தலைப்பில் அனுப்ப பட்டுள்ள இக்கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது

 

(1)    மேற்குறிப்பிட்ட விடயம் தொடர்பாக, 2017 ஜுலை 20 ஆந் திகதியும், 2017 ஆகஸ்ட் 11ஆந் திகதியும் நான் மேதகு தங்களுக்கு அனுப்பிய கடிதங்களுக்கு மேலதிகமாக இதனை எழுதுகின்றேன். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய மாவை சேனாதிராஜா அவர்களும் எம்.ஏ.சுமந்திரன் அவர்களும் கடந்த 2017 ஆகஸ்ட் மாதம் 22 ஆந் திகதி இது விடயமாகத் தங்களைச் சந்தித்து உரையாடியுள்ளனர்.

 

(2)    இந்தச் சந்திப்பின்போது 132 ஏக்கர் தனியார் காணிகள் விடுவிக்கப்படும் எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.  3 மாத காலத்தினுள்,  அதாவது 2017 ஆகஸ்ட் 22 இலிருந்து 2017 நொவம்பர் மாதம் 23 ஆம் திகதிக்கிடையில் இக்காணிகளைத் தங்களால் விடுவிக்க முடியும் என இராணுவம் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தது.

 

(3)    பாதுகாப்பு அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் தனது 2017 ஒக்டோபர் 10 ஆந் திகதியிடப்பட்ட கடித மூலம் குறித்த 133 ஏக்கர்களும் 2017 ஆம் ஆண்டு முடிவதற்கு முன்பு விடுவிக்கப்படும் என எனக்கு அறிவித்திருந்தார்.

 

(4)    குறித்த காணிகள் மிக விரைவில் தங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட வேண்டுமெனக் கோரி இக்காணியின் வாசலில் கடந்த 250 நாட்களுக்கும் மேலாக மக்கள் வெய்யிலையும் மழையையும் பொருட்படுத்தாது தமது போராட்டங்களைச் செய்து வருகின்றனர். மேலே (2) ஆம் மற்றும் (3) ஆம் பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்ட 133 ஏக்கர் பரப்பளவைக் கொண்ட காணிகள் மிகக் கூடிய விரைவில் விடுவிக்கப்பட வேண்டுமென நான் வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.  இக்காணிகள் 2017, நொவம்பர் 23 திகதியளவில் விடுவிக்கப்படும் என மக்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர்.

 

(5)    மிகுதியாகவுள்ள தனியாருக்குச் சொந்தமான காணி 73 ஏக்கர் பரப்பளவைக் கொண்டது.  இக் காணி மக்களின் சம்மதமின்றி இராணுவத்தால் அடாத்தாகக் கையேற்கப்பட்டுள்ளதோடு, பொதுத் தேவையொன்றிற்காக காணி சுவீகரிக்கும்போது தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறு அவை கையேற்கப்படவில்லை.  இராணுவம் இக்காணியில் தங்கியிருக்க ஆரம்பித்த காலம் தொடக்கம் அக்காணிகளைத் திருப்பித் தருமாறு மக்கள் தொடர்ச்சியாகக் கோரி வருகின்றனர்.  இக்காணியில் இராணுவம் தொடர்ந்தும் தங்கியிருப்பதை நியாயப்படுத்த முடியாதென்பதை நான் தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். பல பரம்பரரைகளாக தமது மூதாதையரான தமிழ்ப் பிரஜைகளுக்கச் சொந்தமாக இருந்து வந்த இந்தத் தனியார் காணிகளில் இம்மக்கள் வலுவான பிணைப்பைக் கொண்டுள்ளனர்.  இந்தக் காணிகளில் தான் அவர்களுடைய மூதாதையர்கள் பரம்பரையாக வாழ்ந்து, தமது சமூக, சமய, தொழில் மற்றும் வதிவிட நோக்கங்களுக்காகப்  பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர்.  இந்தப் பிரஜைகள் வேறு மாற்றுக் காணிகளைப் பெறுவதற்கோ அல்லது நட்டஈட்டைப் பெறுவதற்கோ விருப்பமுடையவர்களாக இல்லை.  இக்காணிகளில் அவர்களுக்குரிய உரிமை மிக வலுவானது.  அதனால் எத்தகைய மாற்றீடுகளும் அவர்களுக்குத் திருப்தியளிக்காது. இந்தப் பிரஜைகளின் விருப்பங்கள் தட்டிக்கழிக்கப்படாமல் மதிக்கப்பட வேண்டியதென்பதை நான் வலியுறுத்திக் கூறுகின்றேன்.  தமக்குரிய இக் காணிகளை மீளப் பெறுவதற்காக அவர்கள் அதிக துன்பங்களை அனுபவித்துள்ளார்கள் என்பதால் அவர்களுக்கு  ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடாது.

இராணுவத்துக்குத் தேவையாக இருந்தால் போதியளவு வேறு காணிகள் அங்கேயுள்ளன.  அங்கே நட்டஈடு எதுவும் செலுத்தாது அவர்கள் தங்கியிருக்க முடியும்.

இந்தக் காணிகளை மீளப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக இம்மக்கள் காட்டிவரும் துணிச்சலான உறுதிப்பாட்டின் அடிப்படையில், தமது காணி மீளப்பெறும் சட்டபூர்வமான அவர்களது உரிமையை மறுப்பது இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதில் பாரிய தடையாக அமையும்.  இது இன நல்லிணக்கத்துக்குப் பாரியளவில் பொதுவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

ஆகவே, குறிப்பிட்ட 73 ஏக்கர் பரப்பளவைக் கொண்ட காணிகளும் கூடிய விரைவாக அவற்றிற்குரிய பிரஜைகளுக்கு மீளக் கையளிக்கப்பட வேண்டுமென்பதை மிகவும் வலியுறுத்திக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

இந்த விடயத்தில் மேதகு தாங்கள் தலையீடு செய்யுமாறு கோருகிறேன்.

என தெரிவித்துள்ளதோடு இதன் பிரதிகளை பிரதம அமைச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க, புனர்வாழ்வு அமைச்சர் டி.எம்.சுவாமிநாதன், பாதுகாப்பச் செயலாளர், இராணுவத் தலைமைக் கட்டளை அதிகாரி ஜெனரல் மகேஸ் சேனாநாயக்க,ஆகியோருக்கும் அனுப்பியுள்ளார் என தெரியவருகிறது