தரம் ஐந்து புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் வெட்டுப்புள்ளிகள்

0
299
2017 ஆம் ஆண்டு தரம் ஐந்து புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறு வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட ரீதியலான வெட்டுப்புள்ளிகள் விபரம்:          சிங்களம்      தமிழ்
கொழும்பு                                                                                164           156
கம்பாஹ                                                                                 164            156
களுத்துறை                                                                            164            156
கண்டி                                                                                     164            156
மாத்தளை                                                                              164            156
நுவரெலியா                                                                            158           154
காலி                                                                                        164            156
மாத்தறை                                                                              164             156
ஹம்பாந்தோட்டை                                                               162             152
யாழ்ப்பாணம்-                                                                          –             155
கிளிநொச்சி                                                                               –             154
மன்னார் –                                                                              158             153
வவுனியா                                                                               161           154
முல்லைத்தீவு-                                                                        160           154
மட்டக்களப்பு                                                                            –             154
அம்பாறை                                                                              159           154
திருக்கோணமலை                                                               158            152
குருணாகல்லை                                                                    164             156
புத்தளம்                                                                                160             152
அனுராதபுரம்                                                                        160             153
பொலன்னறுவ                                                                     160              151
பதுள்ளை                                                                              160              153
மொனராகலை                                                                     158             151
இரத்தினபுரி                                                                          162            154
கேகாலை                                                                            164               156