தேரோட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு

0
447

கொக்கட்டிச்சோலை ஶ்ரீ தான்தோன்றி அப்பன் ஆலய தேரோட்ட விழா!
கடலெனத் திரண்ட பக்தகோடிகள் முன்னே.