கட்டுரை

வாழ்க என்றால் வாழ்ந்து விடாது! – வளர்க்க வேண்டும்.

   உலகம் மிகப் பெரியது. ஏராளமான உயிரினங்களுக்கு இருப்பிடமாய் இருப்பது. எல்லா                     உயிர்களும் தத்தம் எண்ணங்களை ஏதோ ஒரு...

பாம்பு புற்றோடு வாழும் மக்கள்

(படுவான் பாலகன்) சர்வோதயநகர், கித்துள், உறுகாமம், மரப்பாலம், கற்பானை மக்களின் நிலை அடிப்படை வசதியின்மையால் அல்லல் (வீடு மற்றும் மலசல கூட வசதியின்மை) நியாப், யூ.என்.கபிராட், நேப், ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற நிறுவனங்களினால் இப்பகுதியில் உள்ள...

காலடி நீரை கனதூரம் கொடுத்துவிட்டு கலங்கும் கிராமங்கள்

(படுவான் பாலகன்) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் படுவான்கரைப்பகுதி யுத்தத்தினால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசமாகும். இப்பிரதேசத்து மக்கள் யுத்தம் காரணமாக இடம்பெயர்ந்து, இறுதியாக 2017ம் ஆண்டு அவர்களது சொந்த இடங்களில் குடியமர்த்தப்பட்டனர். இடம்பெயர்ந்து, அகதிமுகாம்களிலும்,...