கொரோனா வைரஸ் தொற்று – இயற்கையில் பெரிய மாற்றங்கள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று மிக வேகமாக பரவி வருவதினால் உலக மக்கள் பலரும் பாதிப்பை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.

எனினும் இதனால் இயற்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கமைவாக சுற்றுச்சூழல் மாசு கணிசமாக குறைந்து வருவதாக கூறப்படுகின்றது.வாகன பயன்பாடுகளின் குறைவு மற்றும் தொழிற்சாலைகள் மூடல் ஆகியவற்றின் காரணமாக காற்று மாசுபாடு கணிசமாக குறைந்துள்ளதாக நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். இந்நிலையில், நாசா வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய செயற்கைக்கோள் தரவுகளின்படி, வடகிழக்கு அமெரிக்கா முழுவதும் காற்று மாசுபாடு கடந்த சில வாரங்களில் சுமார் 30 வீதம் குறைந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த செயற்கைக்கோள் படம் உலகளவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக காற்று மாசுபாடு எவ்வாறு குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.Screen Shot 2020 03 19 at 4.27.51 PM

உலகின் ஏனைய பகுதிகளையும் நாசா விஞ்ஞானிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். 2015 முதல் 2019 மார்ச் வரையிலான காலகட்டத்தில் காற்று மாசுபாட்டை இந்த படம் காட்டுகிறது

NASA Satellite Data Show 30 Percent Drop In Air Pollution Over Northeast U.S.

Over the past several weeks, NASA satellite measurements have revealed significant reductions in air pollution over the major metropolitan areas of the Northeast United States. Similar reductions have been observed in other regions of the world. These recent improvements in air quality have come at a high cost, as communities grapple with widespread lockdowns and shelter-in-place orders as a result of the spread of COVID-19.
The left image in the slider shows the average concentration in March of 2015-19, while the right image in the slider shows the average concentration measured in March of this year.
Credits: NASA
Nitrogen dioxide, primarily emitted from burning fossil fuels for transportation and electricity generation, can be used as an indicator of changes in human activity. The images below show average concentrations of atmospheric nitrogen dioxide as measured by the Ozone Monitoring Instrument (OMI) on NASA’s Aura satellite, as processed by a team at NASA’s Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland. The left image in the slider shows the average concentration in March of 2015-19, while the right image in the slider shows the average concentration measured in March of this year.

Though variations in weather from year to year cause variations in the monthly means for individual years, March 2020 shows the lowest monthly atmospheric nitrogen dioxide levels of any March during the OMI data record, which spans 2005 to the present. In fact, the data indicate that the nitrogen dioxide levels in March 2020 are about 30% lower on average across the region of the I-95 corridor from Washington, DC to Boston than when compared to the March mean of 2015-19. Further analysis will be required to rigorously quantify the amount of the change in nitrogen dioxide levels associated with changes in emissions versus natural variations in weather.

If processed and interpreted carefully, nitrogen dioxide levels observed from space serve as an effective proxy for nitrogen dioxide levels at Earth’s surface, though there will likely be differences in the measurements from space and those made at ground level. It is also important to note that satellites that measure nitrogen dioxide cannot see through clouds, so all data shown is for days with low cloudiness. Such nuances in the data make long-term records vital in understanding changes like those shown in this image.

For more information on NASA’s air quality research, visit airquality.gsfc.nasa.gov.

The visual in this article can be downloaded at NASA’s Scientific VIsualization Studio.

For more information please contact:

Peter Jacobs
Earth Public Affairs, Acting
[email protected]

Last Updated: April 10, 2020
Editor: Sara Blumberg