உரமானியத்தை சீராக வினியோகிக்க மட்டக்களப்பில் உரச் செயலகம் துரிதநடவடிக்கை

0
108
விவசாயிகளுக்கு அரசின் உரமானியத்தை சீராக வினியோகிக்க மட்டக்களப்பில் உரச் செயலகம் துரிதநடவடிக்கை
புதிய அரசாங்கத்தின் உரமானியகொள்கை திட்டத்திற்கமைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 2020 சிறுபோகத்தின் சிறுபோகபயிர்ச் செய்கையின் போதுபயன்படுத்தவிருக்கும் மானிய உதவியிலான உரவினியோக இலக்கினை பரிசீலிக்கும் ஒருங்கிணைப்புகுழுக் கூட்டம் தேசிய உரச் செயலகத்தின் செயற்பாட்டில் மாவட்டசெயலககேட்போர் கூடத்தில் இன்று (12)நடைபெற்றது.
மட்டக்களப்புமாவட்டஅரசாங்கஅதிபர்திருமதிகலாமதிபத்மராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் தேசிய உரச் செயலகத்தின் மட்டக்களப்புமாவட்டஉதவிப் பணிப்பாளர் கே.எல்.எம். சிராஜீன்,கமநலசேவைகளின் பிரதிப் பணிப்பாளர் கே. ஜகனாத்,விவசாயத் திணைக்களத்தின் மட்டக்களப்பு பணிப்பாளர் வை.பி. இக்பால், மட்டக்களப்பு விவசாய விரிவாக்கல் திணைக்களத்தின் பிரதிப் பணிப்பாளர் எஸ்.பேரின்ப ராஜா, விவசாய காப்புறுதி சேவையின் பணிப்பாளர் கே. பாஸ்கரன் உட்படஅரசதிணைக்களங்களின் உயர் அதிகாரிகள் கமநல அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் பலரும் கலந்துகொண்டனர்.
இந்தஒருங்கிணைப்புகுழுக் கூட்டத்தில் இவ் வருடசிறுபோகத்தில் பெரும் நீர்ப் பாசனத்தின் கீழ் நெற்செய்கைபண்ணப் படவுள்ள 25 ஆயிரத்துஎந்நூற்றுஎழுபத்தெட்டுஹெக்டெயரிலும்,சிறியநீர்ப்பாசத்தின் கீழ் எட்டாயிரத்து முந்நூற்றுஎண்பத்துநான்குஹெக்டெயரிலும் செய்கைபண்ணப்படவுள்ள நெற் செய்கைக்குதேசிய உரச் செயலகத்தினூடாக உர மானியத்தை கோருவதென தீர்மானிக்கப்பட்டது.
இது தவிர உப உணவுப் பயிர்களானமிளகாய், வெங்காயம், உருளைக் கிழங்கு,சோளம், கௌப்பி, பயறுவகைகளைஎதிரகாலத்தில்செய்கைபண்ணுவதுஎனவும் அதற்கானமானியஉரத்தைதேசிய உரச் செயலகத்தில் பெற்றுக் கொள்வதெனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
மேலும் இந்தஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மானிய உர வினியோகத்தை மேலும் இலகுபடுத்துவதற்கு எடுக்கப்படவேண்டிய மேலதிக நடவடிக்கைகள் பற்றியும் ஏனைய விவசாயிகளின் தேவைகள் பற்றியும் இங்கு ஆராயப்பட்டு எடுக்கப்படவேண்டிய நடவடிக்கைகள் பற்றியும் ஆராயப்பட்டது.
வழமைபோல ஏனைய மாவட்டங்களுக்கு முன்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நெல் விதைப்பு மேற் கொள்ளப்படுவதனால் வழமைபோன்றுமானிய உரத்தை முன் கூட்டியே உரியகாலத்தினுள் விவசாயிகளுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடுகளை செய்வதாகவும் இதனடிப்படையில் தேவையான இலக்கினைக் கொண்டமானிய உர உத்தேசஅறிக்கையைவிரைவாகதேசிய உரச் செயலகத்திற்கு சமர்ப்பிப்பது எனவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
இங்கு அரசாங்க அதிபர் கலாமதி பத்மராஜா கருத்து தெரிவிக்கையில் சிறுபோக நெற்செய்கையின் போது வினைத்திறனான நீர்ப்பாசனத்தைப் பாவிப்பதென்றும் மேட்டுநிலக் காணிகளில் நெல் உற்பத்திக்கு மேலதிகமாக மேட்டு நிலப் பயிர்களை பயிரிடுவதன் மூலம் வினைத்திறனுள்ள நீர்ப்பாசனத்தை பெற்றுக் கொள்வதென்றும் கூடுதலான காணிகளை பயிர்ச் செய்கைகளில் ஈடுபடுமாறும் அரசாங்க அதிபர் விவசாய பிரதிநிதிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
2019 சிறுபோகத்தில் 18 ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று மூன்று விவசாயிகளுக்கு 23 098 ஹெக்டெயர் நெல் வயல் களுக்கு மானியஉரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இக் கூட்டத்தில் தேசிய உரச் செயலக உதவிப் பணிப்பாளரினால் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.