கண்டிக்கு சென்ற ரணில் மகாநாயக்க தேரர்களை சந்தித்தார்.

முன்னாள் பிரதமர் ஐக்கிய தேசியக் கட்சித் தலைவர் ரனில் விக்ரமசிங்க இன்று காலை கண்டிக்கு  சென்று மல்வத்தே மற்றும் அஸ்கிரியா பீடங்களின்மகாநாயக்க தேரர்களை சந்தித்துள்ளார்.

மல்வத்தேமகா விஹாரயாவின் திபதுவாவே ஸ்ரீ சுமங்கல மகாநாயக்க தேரர் முதலிலும் பின் அஸ்கிரியா மகா விஹாரயாவுக்குச் சென்று மகா நாயக்க தேரரின் ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றார்.

மகாநாயக தேரர்களுடன் அவர் நடத்திய கலந்துரையாடல்களை மறைக்க ஊடகங்களை ரனில் விக்கிரமசிங்க அனுமதிக்கவில்லை.

ரணில் விக்கிரமசிங்க அஸ்கிரியா மகா விஹாரயத்திலிருந்து வெளியே வந்தபோது, ​​மகாநாயக்க தேரருடன் ஏதாவது கலந்துரையாடல் அடம்பெற்றதா என்று பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டபோது, ​​ நன்றி தெரிவிக்க வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.