பாடசாலைகளுக்கு செல்லாத நிலையில் 50,000 சிறார்கள்

நாடளாவிய ரீதியில் பாடசாலைகளுக்கு செல்லாத 5 வயதுக்கும் 17 வயதுக்குட்பட்ட 49,762 சிறுவர்கள் உள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் ஆய்வொன்றின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.

நாட்டில் ஐந்து வயதுக்கும் பதினேழு வயதுக்கும் இடைப்பட்ட சிறுவர்கள் 46 இலட்சத்து 39 ஆயிரம் பேர் உள்ளனர். இவர்களுள் மேற்படி எண்ணிக்கையானோர் எந்தவொரு பாடசாலைகளுக்கும் செல்லாதுள்ளனர். விகிதாசார அடிப்படையில் 1.1 வீதமானோர் இவ்வாறான நிலையில் உள்ளனர்.

கட்டாயக் கல்வி சட்டமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இவ்வாறு சிறுவர்கள் பாடசாலை செல்லாதிருப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இதற்கான பிரதான காரணமாக வறுமை, பொருளாதார கஷ்டங்கள், பெற்றோரின் கல்வி அறிவின்மை என்பன காணப்படுவதாக கல்வி அமைச்சின் ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இவ்வாறு பாடசாலை செல்லாத மாணவர்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையினர் அங்கவீனம், மந்தபுத்தி, விசேட தேவை உடையவர்களாக உள்ளனர். இவர்களுக்கான பாடசாலைக் கல்வியை பெற்றுக்கொடுப்பதில் அவர்களது பெற்றோர் அக்கறையற்று இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

பொதுவாக வறுமை,  பாடசாலைக் கல்வியில் அக்கறையின்மை காரணமாக 05 வயதுக்கும் 17 வயதுக்குட்பட்டோரில் 2.8 சதவீதமானோர் காணப்படுவதாகவும் இவர்கள் இடைவிலகல்களாகவும் உள்ளனர்.