புதிய டிஜிட்டல் உலகில் – CEB

இலங்கை மின்சார சபை டிஜிட்டல் CEB Care App சேவையினை வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் முன்னெடுத்துள்ளது.

இந்த CEB Care App ஐ டவுன்லோட் செய்து செயற்படுத்துவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் இலங்கை மின்சார சபையின் சேவைகளை  இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

இதன்  மூலம் மின் விநியோக தடை பற்றி முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்ளல், மின் பட்டியல் விபரங்களை தெரிந்து கொள்ளல், மின் பட்டியல் கட்டணங்களை செலுத்துதல்,  முறைப்பாடுகளை மேற்கொள்ளல், முறைப்பாடு தொடர்பான நடவடிக்கைகளை அவதானித்தல் ,சேவைகளை மதிப்பிடல் போன்ற சேவைகளை வாடிக்கையாளர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.