கிழக்கு புதியஆளுநர் சான் விஜயலால் இன்று மட்டக்களப்பு விஜயம் செய்து அபிவி ருத்தி திட்டங்களின் முன்னேற் றங்களை ஆராய்ந்தார்

கிழக்கு மாகாணத்தின் புதியஆளுநர் சான் விஜயலால்டீ சில்வா இன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு விஜயம் செய்து இம்மாவட்டத்தில் மத்திய அரசினதும் மாகாணசபைமூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுவரும் அபிவி ருத்தி திட்டங்களின் முன்னேற்றங்களை ஆராய்ந்தார்.

மண்முனைவடக்கு பிரதேச செயலக டேபா மண்டபத்தில் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திருமதி சுதர்சினி ஸ்ரீகாந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒன்றியத்தின்விசேடநிகழ்வில் கலந்துகொண்டார். இங்கு சுமார் 7 5 கோடியே 58இலட்சம்ரூபாசெலவில் நடைபெற்றுவரும் மத்திய ,மற்றும் மாகாண நிதிஒதுக்கீட்டினாலான 9 9 3 2 அபிவிருத்தி திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் ஆராயப்பட்டன.

இந்நிகழ்வில்மாகாண ஆளுநரின் செயலாளர் அசங்க ரத்நாயக்க,கிழக்கு மாகாண முதலமைச் சின் செயலாளர் யூ.எல்.ஏ.அசீஸ், மற்றும்மாகாண அமைச்சின் செயலாளர் கள்.மாகாண மாவட்டஅரச திணைக்களங்களின் பணிப்பாளர்கள்,உள்ளூராட்சிமன்றங்களின் தலைவர்கள் பலரும் பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.  

இங்கு கருத்து வெளியிட்ட புதியஆளுநர் சான் விஜயலால்டீ சில்வா இம்மாகாணஅரச பணியாளர்கள் தாம்எந்த அரசியல் கட்சி ஆதரவாளராக இருந்தாலும் அரசபணியில் அரசியல் இனமத வேறுபாடுகளுக்கப்பால் பணி யாற்ற முன்வரவேண்டும்.

உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் இம்மாகாணத்தில் பல்வேறு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் செயல்படுவதனை நான் நன்கு அறிந்துள்ளேன் அந்தவகையில் விரைவில் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின்தலைவர்களையும் உள்ளூராட்சி நிருவாக அதிகாரிகளையும் அழைத்து உள்ளூராட்சிமன்றங்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணமுடிவுசெய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.