காத்தான்குடி இளைஞனின் Love ஜிகாத் வலையில் சிக்கிய மட்டு யுவதி

#லவ் #ஜிகாத்❌
💣💣💣💣💣💣
“#ஏன் #எங்கள் #மகளே #நீ #இப்படியானாய்?” என்பதைவிட அதிகமாக ஒன்றும் எழுத முடியாமல் என் கைகள் நாட்டின் அமைதி கருதி கட்டிப்போடப்படுகின்றன!
எழுதினால் அது வன்முறையாகிவிடலாம் என்பதால் ஒரு தந்தையாக…மௌனித்துக் குமுறுகிறேன்😢
காத்தான்குடி முஸ்லிம் இளைஞனின் #லவ் #ஜிகாத் வலையில் சிக்கி, வாழவேண்டிய வயதில் வாழ்விழந்து.. தற்கொலை குண்டுதாரியாகி வெடித்துச் சிதறிக் கருகி சாம்பலாகிப் #போய்விட்ட…
#இஸ்லாம் #சாரா ஆகிப் #போய்விட்ட அந்த அழகுத் தமிழ் இளம் மகள் #புலஸ்தினியை எண்ணியெண்ணி இதயம் வெடித்து கண்ணீர் வடித்துக் கதறும் மட்டக்களப்பு தாய் திருமதி ராஜேந்திரனின் கல்லையும் கரைக்கும் அந்த ஓலம்…..,!!
தமிழ்த் தாய்மார்களே,தந்தைமார்களே, உங்களுக்கும் இது இனி தக்க பாடமாகட்டும்!
இனியேனும் நீங்கள் உள்ளத்தால் வெடித்துச் சிதறாமல் உங்கள் பிள்ளைகளைக் காத்துக்கொள்ளுங்கள்!
எங்கள் மகள்மாரே,மகன்மாரே…நீங்களும் இனியேனும் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் வெடித்துச் சிதறி வீணாகிப் போகாதீர்கள்!

Satchithananthan  Palanisamy முகப்புத்தகத்திலிருந்து.